Page 2 - Yellow Pages Macedonia
P. 2

ескаватори-мк
                   Eskavatori-MK


                           ул. Девол бр.34б-1000,Скопје
                      Тел.+389/2 3 93 385 Факс.+389 2/3093 3860
                         e-mail: eskavatorimk2@gmail.com                                      ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ
                                      е современа, високо технолошки опремена
                                      градежна компанија, подготвена да се носи
                                      со сите предизвици на модерната архитектура
                                      и современите градежни оперативни зафати.

                                      Референца претставуваат успешно завршени
                                      значајни проекти за широки Патишта, Мостови,
                                      Огради, Бетонски платоа, заштитни ѕидови итн.
                                      Нашата компанија се карактеризира со,
                                      обучен персонал, со висок квалитет кој
                                      секојденевно се гради и надополнува со
                                      нови познавања.
                                      Исто така Ескаватори МК инвестира во обука
                                      на сите видови на кадри, со цел да бидат
                                      спремни и стручно подготвени да одговорат
                                      на предизвиците на секаков тип на Проекти и
                                      на сите барања од Клиентите и Инвеститорите.

                                      Специјалности
                                      ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ со својата дејност е
                                      главно ориентирана во следните насоки:
                                      -Изградба на нови патишта
                                      -Рехабилитација на патишта, мостови и други
                                      патни објекти.
                                      -Наскоро и со производство на
                                      сите видови на асфалт.


        https://www.clicon.mk/cc/eskavatorimk            /Eskavatori1
   1   2   3   4   5   6   7